۳,۷۰۰ تومان

این یادبود با یک چشم نظر زیبا در مرکز آن و طراحی تور و گل زیبایی خاصی دارد و می‌توانید طرح و نوشته آن را به اختیار خود تغییر دهید. قطر چشم نظر در حدود سه سانتی متر است.