۱۷,۰۰۰ تومان

گیفت رزساتن را میتوانید برای تزئین دسته گل عروس و یا تزئینات خنچه عروس نیز استفاده کنید.

درست کردن توچکهای گل با این گل زیبا یک تزئین زیبا برای دکور عروسی شما خواهد بود.