گلبرگ گل دولایه

9,000 تومان

گل های تزیینی دیواری و رو میزی

سایز 15 سانتی: 9000

سایز 25 سانتی: 17000

سایز 35 سانتی: 22000