۵,۹۰۰ تومان

ظرف پاپکرن ویژه بیبی شاور

سایز متوسط: ۴۱۰۰

سایز بزرگ: ۴۸۰۰