30,000 تومان

این مجسمه‌های زیبای عشق که بصورت دوتایی به فروش می‌رسند در حدود ۱۲ سانتی متر ارتفاع دارند و از جنسی بسیار مرغوب می‌باشند.