ماسک شخصیت های پاوپاترول

7,800 تومان

پیشنهاد می‌کنیم که برای کودکان خردسالی که به مهمانی دعوت کرده‌اید، ماسک کارتونی تهیه کنید. کودکان با گذاشتن ماسک‌های شاد کارتونی، خود را به جای شخصیت‌های آن کارتون می‌گذارند و اوقات خوشی را سپری می‌کنند. حتی ممکن است نمایش کوچکی را هم در همکاری با یکدیگر برای بزرگترها اجرا کنند. ماسک شخصیت های پاوپاترول روسیلی، پیشنهاد ویژه‌ی ما به شما است.