۲,۷۵۰ تومان

چه هیجان‌انگیز می‌شود زمانی که ظروف پذیرایی هم از تم مراسم شادمانه‌ی شما پیروی کنند. قاشق و چنگال گیاهی با دستمال و حلقه دستمال طرح تم تکشاخ در چند رنگ مختلف در اختیار شما قرار دارند و شما می‌توانید آن‌ها از طریق سایت روسیلی سفارش دهید.