ظرف غذای ویژه تم پاوپاترول

6,500 تومان

حتما به عنوان ظرف غذا برای بچه‌های کم سن و سال مراسم،از ظرف غذای ویژه تم پاوپاترول که توسط سایت روسیلی تهیه می‌شوند، استفاده کنید. کودکان برای خوردن غذا در این ظرف‌ها، شور و هیجان نشان می‌دهند و اشتهایشان باز می‌شود. بعد از اتمام مراسم هم می‌توان از این ظرف‌ها استفاده کرد.