شمع مدل شیشه شیر

۶,۶۰۰ تومان

شمع مدل شیشه شیر که می‌تواند به عنوان یادبود تولد و دندونی مورد استفاده قرار گیرد.