۲,۵۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان

اگر شخصیت محبوب شما میکی موس است، می‌توانید از تم تولد میکی موس استفاده کنید تا محیط جشنتان را تزیین کنید و لذت ببرید. در روسیلی انواع مختلفی از تم‌های کارتونی موجود است که این تم یکی از آن‌ها است. میکی موس نام یک شخصیت کارتونی بوده و بچه‌های زیادی از دهه‌ای قبل تا به الان با آن خاطرات خوش  و سرگرم کننده زیادی داشته و دارند.

تم تولد Mickey Mouse از انیمیشنی به همین نام الگو برداری شده است. تم تولد میکی موس شکل و شمایلی کاملا مشابه به شخصیت اصلی کارتون دارد و همین امر سبب شده تا کودکان و نوجوانان بتوانند به راحتی با آن اخت شوند. رنگ‌بندی این تم تولد هم متنوع و جذاب است و سعی شده تا از رنگ‌های زیبا و محبوب کودکان بیشتر استفاده شود.

همین رنگ‌بندی متنوع و کامل به شما کمک می‌کند تا جشن تولدتان را به خوبی و زیبایی کامل تزیین کنید.

انتخاب نوع دلخواه۱۴,۷۰۰ تومان
۴۹,۸۰۰ تومان
۲۳,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۴۳,۸۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۲,۵۰۰ تومان۳,۷۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۰,۵۰۰ تومان۱۵,۵۰۰ تومان
۴,۷۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۱,۵۰۰ تومان۱۸,۷۰۰ تومان
۱۵,۷۰۰ تومان
۷۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۵۰۰ تومان۶,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۰۰ تومان
۵۶,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۹,۷۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۷۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴۴,۰۰۰ تومان۷۷,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۵,۵۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان