سفارش تم تولد میکی موس

4,000 تومان100,000 تومان

اگر شخصیت محبوب شما میکی موس است، می‌توانید از تم تولد میکی موس استفاده کنید تا محیط جشنتان را تزیین کنید و لذت ببرید. در روسیلی انواع مختلفی از تم‌های کارتونی موجود است که این تم یکی از آن‌ها است. میکی موس نام یک شخصیت کارتونی بوده و بچه‌های زیادی از دهه‌ای قبل تا به الان با آن خاطرات خوش  و سرگرم کننده زیادی داشته و دارند.

تم تولد Mickey Mouse از انیمیشنی به همین نام الگو برداری شده است. تم تولد میکی موس شکل و شمایلی کاملا مشابه به شخصیت اصلی کارتون دارد و همین امر سبب شده تا کودکان و نوجوانان بتوانند به راحتی با آن اخت شوند. رنگ‌بندی این تم تولد هم متنوع و جذاب است و سعی شده تا از رنگ‌های زیبا و محبوب کودکان بیشتر استفاده شود.

همین رنگ‌بندی متنوع و کامل به شما کمک می‌کند تا جشن تولدتان را به خوبی و زیبایی کامل تزیین کنید.

انتخاب گزینه‌ها22,000 تومان
66,000 تومان
34,000 تومان
44,000 تومان
49,000 تومان
34,000 تومان
19,500 تومان
19,000 تومان
11,500 تومان
59,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها4,000 تومان6,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها13,500 تومان16,000 تومان
7,500 تومان
12,500 تومان
انتخاب گزینه‌ها14,000 تومان20,000 تومان
8,000 تومان
15,000 تومان
16,000 تومان
12,000 تومان
14,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها28,000 تومان
25,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها16,000 تومان28,000 تومان
20,000 تومان
90,000 تومان
25,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها4,000 تومان8,500 تومان
47,000 تومان
35,000 تومان
25,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها50,000 تومان260,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها50,000 تومان260,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها50,000 تومان260,000 تومان
60,000 تومان
96,000 تومان
100,000 تومان
80,000 تومان
32,000 تومان
60,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها15,000 تومان
20,000 تومان
80,000 تومان
26,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها51,000 تومان82,000 تومان
80,000 تومان
95,000 تومان
40,000 تومان
22,000 تومان
انتخاب گزینه‌ها17,000 تومان25,000 تومان
100,000 تومان
18,000 تومان