۲,۵۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان

شگفت انگیزان نام انیمیشنی است که به سبب داستان جذاب و خاصی که دارد، کودکان را همواره با خود همراه می‌سازد. البته اگر بزرگ‌ترها هم پای این انیمیشن بنشینند، بدون شک شیفته داستان آن خواهند شد. داستان انیمیشن The Incredibles عبارت است از:

« خانواده پار که در واقع ابرقهرمان هستند، به سبب کارهایی که برای مردم انجام می‌دهند، محبوبیت زیادی دارند. اما در اثر بروز برخی اتفاقات مردم از آن‌ها شکایت می‌کنند و خانواده ۵ نفره پار هم تصمیم می‌گیرند که دست از قهرمان بازی بر دارند و همانند مردم عادی زندگی کنند.

اما طولی نمی‌کشد که مردم از سمت فردی شرور تهدید می‌شوند و اوضاع شهر دوباره خراب می‌شود. خانواده پار هم تصمیم می‌گیرند که دوباره به کمک مردم بیایند و … » همان طور که ملاحظه کردید، داستان این انیمیشن ابر قهرمانانه است و بدون شک این نوع داستان‌ها و انیمیشن‌ها هم در بین کودکان چه دختر و چه پسر طرفداران زیادی دارد.

از این رو ما در روسیلی تصمیم گرفتیم تا تم تولد شگفت انگیزان را با الگو برداری از این انیمیشن طراحی کنیم تا افرادی که عاشق این کارتون جذاب هستند، در جشن تولدشان از تم آن هم استفاده کنند و لذت ببرند.

انتخاب نوع دلخواه۱۴,۷۰۰ تومان
۴۹,۸۰۰ تومان
۲۳,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۴۳,۸۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۲,۵۰۰ تومان۳,۷۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۰,۵۰۰ تومان۱۵,۵۰۰ تومان
۴,۷۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۱,۵۰۰ تومان۱۸,۷۰۰ تومان
۱۵,۷۰۰ تومان
۷۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۵۰۰ تومان۶,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۰۰ تومان
۵۶,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۹,۷۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۷۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴۴,۰۰۰ تومان۷۷,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۵,۵۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان