۴,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

شگفت انگیزان نام انیمیشنی است که به سبب داستان جذاب و خاصی که دارد، کودکان را همواره با خود همراه می‌سازد. البته اگر بزرگ‌ترها هم پای این انیمیشن بنشینند، بدون شک شیفته داستان آن خواهند شد. داستان انیمیشن The Incredibles عبارت است از:

« خانواده پار که در واقع ابرقهرمان هستند، به سبب کارهایی که برای مردم انجام می‌دهند، محبوبیت زیادی دارند. اما در اثر بروز برخی اتفاقات مردم از آن‌ها شکایت می‌کنند و خانواده ۵ نفره پار هم تصمیم می‌گیرند که دست از قهرمان بازی بر دارند و همانند مردم عادی زندگی کنند.

اما طولی نمی‌کشد که مردم از سمت فردی شرور تهدید می‌شوند و اوضاع شهر دوباره خراب می‌شود. خانواده پار هم تصمیم می‌گیرند که دوباره به کمک مردم بیایند و … » همان طور که ملاحظه کردید، داستان این انیمیشن ابر قهرمانانه است و بدون شک این نوع داستان‌ها و انیمیشن‌ها هم در بین کودکان چه دختر و چه پسر طرفداران زیادی دارد.

از این رو ما در روسیلی تصمیم گرفتیم تا تم تولد شگفت انگیزان را با الگو برداری از این انیمیشن طراحی کنیم تا افرادی که عاشق این کارتون جذاب هستند، در جشن تولدشان از تم آن هم استفاده کنند و لذت ببرند.

انتخاب نوع دلخواه۱۹,۵۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۳,۵۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۴,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۶,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۱,۰۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۷,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان