۲,۵۰۰ تومان۹۲,۰۰۰ تومان

تم بچه رئیس روسیلی همه کاراکترهای جذابی که در انیمیشن بچه رئیس حضور دارند را داراست، چرا که طرح کلی تم تولد نام برده از همین انیمیشن الگو برداری شده و به سبب این که بچه‌ها وارد دنیای خیالی خود با بچه رئیس شوند، تغییرات زیادی در تم کلی بچه رئیس رخ نداده است. این تم رنگ‌بندی جذابی دارد که هم در بین دختران عزیز و هم آقا پسرهای شاخ شمشاد محبوبیت دارند. رنگ پسرانه این تم آبی و رنگ دخترانه تم تولد بچه رئیس، صورتی انتخاب شده است.

البته نا گفته نماند که شما می‌توانید رنگ تم را به سلیقه خودتان تغییر دهید. چرا که در این تم قابلیت شخصی سازی وجود دارد. به این صورت که طرح کلی تم تولد می‌تواند با استفاده از عکس شخصی شما، رنگ مد نظرتان و به صورت کلی دیگر ایده‌هایی که در سر دارید، تغییر پیدا نماید.

این تم به سبب طراحی کودکانه و فانتزی که دارد، برای خردسالان و کودکان ۱ تا ۱۳-۱۴ ساله مناسب است و می‌تواند باعث شود تا تولدی رنگارنگ، جذاب و دوست داشتنی داشته باشند.

انتخاب نوع دلخواه۱۴,۷۰۰ تومان
۴۹,۸۰۰ تومان
۲۳,۵۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
۸,۲۰۰ تومان
۴۳,۸۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۰,۰۰۰ تومان۱۳,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۲,۵۰۰ تومان۳,۷۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۴,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۰,۵۰۰ تومان۱۵,۵۰۰ تومان
۴,۷۰۰ تومان
۱۰,۵۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۲۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۷,۰۰۰ تومان
۱۶,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۱,۵۰۰ تومان۱۸,۷۰۰ تومان
۱۵,۷۰۰ تومان
۷۲,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۵۰۰ تومان۶,۵۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۲۸,۵۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۴,۰۰۰ تومان۲۳۵,۰۰۰ تومان
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۳,۰۰۰ تومان
۹۲,۰۰۰ تومان
۷۰,۰۰۰ تومان
۲۳,۷۰۰ تومان
۵۶,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۹,۷۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
۷۳,۲۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴۴,۰۰۰ تومان۷۷,۰۰۰ تومان
۶۲,۰۰۰ تومان
۷۲,۰۰۰ تومان
۳۰,۰۰۰ تومان
۱۵,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۵,۵۰۰ تومان۲۹,۰۰۰ تومان
۸۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان