۴,۰۰۰ تومان۱۰۰,۰۰۰ تومان

تم بچه رئیس روسیلی همه کاراکترهای جذابی که در انیمیشن بچه رئیس حضور دارند را داراست، چرا که طرح کلی تم تولد نام برده از همین انیمیشن الگو برداری شده و به سبب این که بچه‌ها وارد دنیای خیالی خود با بچه رئیس شوند، تغییرات زیادی در تم کلی بچه رئیس رخ نداده است. این تم رنگ‌بندی جذابی دارد که هم در بین دختران عزیز و هم آقا پسرهای شاخ شمشاد محبوبیت دارند. رنگ پسرانه این تم آبی و رنگ دخترانه تم تولد بچه رئیس، صورتی انتخاب شده است.

البته نا گفته نماند که شما می‌توانید رنگ تم را به سلیقه خودتان تغییر دهید. چرا که در این تم قابلیت شخصی سازی وجود دارد. به این صورت که طرح کلی تم تولد می‌تواند با استفاده از عکس شخصی شما، رنگ مد نظرتان و به صورت کلی دیگر ایده‌هایی که در سر دارید، تغییر پیدا نماید.

این تم به سبب طراحی کودکانه و فانتزی که دارد، برای خردسالان و کودکان ۱ تا ۱۳-۱۴ ساله مناسب است و می‌تواند باعث شود تا تولدی رنگارنگ، جذاب و دوست داشتنی داشته باشند.

انتخاب نوع دلخواه۱۹,۵۰۰ تومان
۶۴,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۴۴,۰۰۰ تومان
۳۴,۰۰۰ تومان
۱۹,۵۰۰ تومان
۱۹,۰۰۰ تومان
۱۱,۵۰۰ تومان
۵۹,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۳,۵۰۰ تومان۱۶,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۰۰۰ تومان۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۵۰۰ تومان
۷,۵۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۴,۰۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان
۱۵,۰۰۰ تومان
۱۶,۰۰۰ تومان
۱۲,۰۰۰ تومان
۱۴,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۶,۰۰۰ تومان۲۸,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۹۰,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۴,۰۰۰ تومان۸,۵۰۰ تومان
۴۷,۰۰۰ تومان
۳۵,۰۰۰ تومان
۲۵,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۰,۰۰۰ تومان۲۶۰,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
۹۶,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۳۲,۰۰۰ تومان
۶۰,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۵,۰۰۰ تومان
۲۰,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۲۶,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۵۱,۰۰۰ تومان۸۲,۰۰۰ تومان
۸۰,۰۰۰ تومان
۹۵,۰۰۰ تومان
۴۰,۰۰۰ تومان
۲۲,۰۰۰ تومان
انتخاب نوع دلخواه۱۷,۰۰۰ تومان۲۵,۰۰۰ تومان
۱۰۰,۰۰۰ تومان
۱۸,۰۰۰ تومان