۶,۵۰۰ تومان

هیچ کودکی پیدا نمی‌شود که آبنبات دوست نداشته باشد. اگر برچسب روی این آبنبات‌ها با تم مراسم همخوانی داشته باشند که بهتر هم می‌شود. در آبنبات تم پاوپاترول روسیلی، از آبنبات‌های رنگی استفاده شده و کودکان، اشتیاق فراوانی برای آن نشان می‌دهند.