گیفت تزئینی قند حلقه دار

۶,۰۰۰ تومان

گیفت تزئینی قند حلقه دار و دیگر گیفتهای عروسی دارای کارت کوچکی هستند که می توانید اسم و تاریخ مراسم عروسیتان را در آن بنویسید.