عروسک نمدی دندان

جنس این عروسک از نمد و اندازه آن  25 سانتی متر است . این عروسک برای تزئین مراسم دندونی بسیار زیبا خواهد بود . این عروسک دوست داشتنی را می توانید از فروشگاه روسیلی سفارش دهید .