ستاره با ریز نقش ستاره ای

۱۳,۰۰۰ تومان۲۳,۰۰۰ تومان

ستاره تزیینی متخلخل

صاف