دانه‌ی برف
%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%81-%db%b1
دانه‌ی برف
دانه‌ی برف

بسته‌ی سه تایی دانه‌ی برف

۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۰۰ تومان

بسته‌های سه‌تایی دانه‌های برف کریسمس که اغلب برای تزیین درخت کریسمس مورداستفاده قرار می‌گیرند.